Házirend

Egyesületünk az értékek megőrzése, az épület állagának megóvása érdekében az alábbi szabályokat állítja föl az épületben tartózkodók, vendégek részére. Kérjük vendégeinket, hogy a hely szelleméhez méltón mutassanak példát a faluközösség tagjainak és az épületen kívül is méltó módon viselkedjenek. Kérjük az alábbi pontok betartását.

1. Az épület a katolikus egyházközség plébániája, ezért kérünk mindenkit, hogy az épület szellemiségét sértő tevékenységtől tartózkodjon. Az egyházi év eseményeit vegyük figyelembe, böjti időszakok. Kerülendők a hangos zenés mulatságok, alkoholfogyasztás, dohányzás az épületben és a kertben.

2. Az épületben egyidejűleg a helyi egyházközség programjai, hittanórái folyhatnak. Előzetesen tájékoztatunk mindenkit az épületben zajlódó eseményekről. Az épület termei lehetőséget adnak arra, hogy egyidejűleg két program egymás zavarása nélkül lebonyolódjon. Kérjük mindenki együttműködését. A konkrét eseményről a gondnoktól lehet további információkat kapni.

3. Az épület kiemelt műemlék, ezért mindenki felelősséggel tartozik az értékekre, berendezési tárgyakra. A falak, a födém és a fedélszerkezet több mint kétszázötven éves, ezért rendkívül érzékenyek. A vendégek az épületszerkezetben, valamint a berendezési tárgyakban elhelyezett és beépített tárgyakban történt megrongálódásért illetve megsemmisülésért felelősséggel tartoznak.

4. Az épületen belül tilos a dohányzás, valamint bármilyen tüzet okozó tevékenység. Gyertyát kizárólag folyamatos felügyelet alatt lehet gyújtani az épületben található gyertyatartók igénybevételével. A hálóhelyiségekben gyertyát gyújtani szigorúan tilos!

5. A kertben tüzet csak a kijelölt tűzrakóhelyen lehet rakni, a fészerben ehhez fát biztosítottunk, az elhasznált faanyag pótlását kérjük. Tüzelőt, faárút a magántulajdonban lévő erdőkből csak engedéllyel lehet elvinni, a lehullott rőzsét össze lehet szedni.

6. Az épület minden külső bejárata zárható, az épület elhagyása esetén ez minden esetben javasolt. A szobákban elhelyezett személyes értékekért sem az egyházközség, sem a Családegyesület nem vállal felelősséget, viszont a kulcsokat átvett vezető felelősséget vállal az épületben lévő értékekért és a kulcsok visszaadásával egyidejűleg az épületben lévő - az átadáskor megismert - értékekért felelősséggel tartozik

7. Az épületet az egyesület és a gondnok folyamatosan rendben tartja és takarítja. A vendégek kötelesek az épületet az átvételkori tiszta és rendezett állapotban azt visszaszolgáltatni.
Átadás előtti takarítási és rendrakási feladatok:
  • fürdőhelyiségek és konyha felseprés, felmosás, berendezések letörlése, egyéb helyiségek felseprése, szőnyeg porszívózása,
  • bútorok, székek eredeti helyre rendezése, hűtők kiürítése és kimosása,
  • az ágyak elrendezése, lepedők, ágytakarók visszahelyezése,
  • szemetet a kukákba ki kell dobni, a szemetet kérjük szelektíven gyűjteni és a közterületi szelektív kukákba a kiszállítani
Lehetőség van a takarítás és a rendrakás megváltására, amit a gondnokkal kell átadáskor megbeszélni.

8. Az vendégek kötelesek a szállásdíjon felül a gondnok által jelzett közműdíjakat rendezni az épület visszaszolgáltatásakor. Átvételkor és visszaadáskor fel kell jegyezni az aktuális gáz, víz és elektromos mérőóra állásokat, a különbözetet a gondnok által közölt aktuális egységárral kell felszorozni.

9. Az épületen belül – higiéniai okokból és a berendezési tárgyak védelme érdekében - állatot nem lehet tartani, etetni. Az állatok elhelyezése a tornácon lehetséges. Az állati ürüléket a gazdája haladéktalanul köteles eltakarítani.

10. A padlástér és pince a vendégek elől elzárt területek!

11. Kérjük vigyázni a kert állapotára, gépkocsival a kert végében lehet parkolni. Kerékpárokat a fészerben lehet elhelyezni. A kertben kerülendő a durva labdajáték, foci stb. Erre a célra kb. 500 méterre található a focipálya, és a gyerekjátszótér szolgál. A szomszédos óvodai játszótérre tilos átmászni a kőfalon.

12. Meghibásodás és károkozás. Az épületben bármilyen meghibásodást tapasztalnak, esetleg a használat során megsérül valami, kérjük haladéktalanul a gondnoknak jelezni, az okozott kárt a szállásépület visszaadásakor kérjük megfizetni.

Lehetőség van átmenni a templomba közösségi imádságra, saját mise tartártásra, de erről előzetesen a plébános urat is tájékoztatni kell, a templomban tartózkodás során a templom berendezéseit, eszközeit a világításon kívül nem lehet használni. A kulcsot a csoportvezető kérheti el a gondnoktól (sekrestyéstől).
Hétfőn, csütörtökön délután a hat órai illetve vasárnap a 11 órai szentmisén szeretettel látjuk testvéreinket.

A fontosabb telefonszámokat kifüggesztjük a nagyteremben.

Együttműködésüket és megértésüket köszönjük. Kellemes pihenést kívánunk.