Közhasznúsági jelentés: 2000 év tevékenysége

A 2000. évben egyesületünk életében számos jelentős esemény következett be. Értékelve az évet nem tekinthető könnyű évnek, de mindenképpen döntőnek kell jellemeznem az egyesület eddigi életében. Nevezhetjük a túlélés évének.
Jogi helyzet
Talán az egyik legfontosabb változás a szervezetünk jogi besorolásában történt, mivel az év elejétől közhasznú besorolással rendelkezik. A központi támogatások, pályázatok csak közhasznú besorolású szervezetetk számára lehetséges.

Az egyesületi élet
Szervezetünk szorosan kötődik a szigetmonostori plébániaépülethez, tevékenysége és programjai az ingatlannal és feladatával kapcsolatosak. Az egyesület társadalmi megjelenése a Családünnep, melynek révén valósul meg a tagság közös cselekvése. Egyéb közös tevékenységet jelent az egyesület érdekében végzett baráti tájékoztatás és szórólapterjesztés.

Családünnep
Anyagi értelemben a kb. 200 ezer forintos költségvetésű rendezvény közel behozza az árát, tehát egy sikeres pályázat jelentős többlethez juttatja az egyesületet. A programok közül kiemelkedően fontos volt a dramatizált játék, ami a tagság egészét megmozgatta. A játék jelentőségét és fontosságát nem tudom eléggé hangsúlyozni, mivel alapja lehet egy igazi önálló arculatot és egyediséget hordozó programnak. Sikeres továbbra is, hogy a helybelieket be tudjuk vonni a szervezésbe, önálló feladatokat kapnak, és egyre nagyobb számban fogadják örömmel a rendezvényt.

Építési tevékenység
Az év elején igyekezni kellett a tetőszerkezet I. ütemének elkészítésével, hiszen a rövid határidejű pályázati elszámolási kötelezettség miatt a télen meg kellett csináltatni. A 99-es nyertes pályázatok felbátorítottak arra, hogy a teljes tetőt meg kell csinálni. Ezért eldöntöttem, hogy a megindult kivitelezést meg nem akasztva, befejeztetem a tetőszerkezetet. Gyakorlatilag meghiteleztem a munkálatokat, bízva az amúgy is utólagos központi támogatásokban, de a pályázatokon nem sikerült forrásokhoz jutni 2000-ben, valamint a kormányzati személycserék (OMVH, NKÖM) is érzékenyen érintettek, hiszen szinte újra be kellett mutatkoznunk ezen szervezeteknek.
Ennek ellenére a legnagyobb örömünk a kivitelezés folytatásának egy nem várt eredménye lett, azaz az épület teljes egyesítése. Az egyházmegyéhez benyújtott kérelmünket hamar elfogadták - látva a kivitelezést és a Családünnep rendezvényeit - és 2001-től nekiláthatunk a teljes épület rendbetételének.

Feladatok 2001-ben
Gyakorlatilag minden készen áll a kivitelezés megkezdéséhez: jogerős építési engedély, építész kiviteli tervek, lekötött kapacitású vállalkozók (asztalos, ács, faanyagvédő, kőműves) és egy általam felajánlott kb. ötmillió forintos anyagi alap (nagyrészt hosszútávú kölcsönként), ami a munkák megkezdéséhez és a pályázati képességhez (önrész) feltétlenül szükséges. A pályázati lehetőségek kihasználása lesz legfontosabb feladatunk az év elején, a szórólap, ami már 2001 első eredménye, további központi forrásokhoz juttathatja terveinket.

« Vissza a közhasznúsági jelentésekhez «