Közhasznúsági jelentés: 2005 év tevékenysége

A bérleti szerződésünk negyedik éve csendesebb volt a korábbiaknál. Kevesebb munka és költekezés jellemezte az évet. Egy nyugodt év volt, ami elsősorban a vendégekről szólt.
1. Az épület felújítás újabb elemei.
Az épületben 2004 folyamán a nagyterem burkolása és a teljes falszigetelés valóban nagy lépés volt műszakilag is és anyagilag is. Alapvetően javult az épület állaga a falszigetelés révén és az épület használhatósága a nagyterem nyújtotta lehetőségek révén.
2005-ben a víz további kizárása érdekében a még hiányzó bádogos szerkezetek kerültek elhelyezésre, valamint az utcai homlokzat kapott végleges színezést, a tökéletesen fehér szín vakító-tisztasága erősíti az épület műemlék jellegét. A bádogos munka 300 ezer Ft,a festés, az állványozással együtt 300 ezer Ft-ba került. A szobákba polcok kerültek, áruk összesen 150 ezer Ft volt.
Többet terveztem elvégezni, de személyes leterheltségem miatt erre nem volt reális esély. De a helybeliekkel folyamatosan karban tartottuk az épületet és a kertet. A használat során kialakult problémák rendezése csak az év első hónapjaiban okozott gondot. A kazán meghibásodása 60 ezer Ft extra kiadást jelentett és a tartalékfűtéshez szükséges olajradiátorok beszerzését vonta maga után szintén 60 ezer Ft értékben. A gondnoki és kertrendezési munka éves szinten 120 ezer Ft-ba került.

2. Az éves programmenet kialakulása.
Az épület adta lehetőség egyben kötelezettséget is jelent egyesületünk számára. Már ilyen kötelezettség a rendezvények megszervezése, legalábbis kezdeményezése, bízva abban, hogy hosszú távon helyi szinten lesz olyan család, vagy közösség, aki ezt folytatja majd. 2005-ben három programot szerveztünk, melyek vegyes fogadtatása kételyeket ébresztett a tagság körében, hogy rendesen meg voltak-e hirdetve a programok. A tavaszra mindenképp rányomta bélyegét az a tény, hogy új plébánost kaptunk, akinek befogadása és a szokások kölcsönös megismerése mintegy fél évet is igénybevett mind a falu, mind a plébános Gellért atya részéről. A farsangi családi álarcos-bál, a keresztút részben emiatt szolid helybeli részvételt eredményezett. A családünnep és az ádventi közös gyertyagyújtás, ráirányították a figyelmet az egyházi év eseményeire, valamint igazi közösségi alkalmak voltak.

3. Egyesületi élet.
Egyesületünkben finoman szólva nem dúl az egyesületi élet. A csopi tábor most Monostoron volt, ekkor sem volt közgyűlés vagy egyéb megbeszélés, de a ház ekkor alaposan kitakarításra került.
Az egyesületi tagságot ismételten felkérem a ház körüli tavaszi és őszi „takarító" napokon való részvételre. Ennek megszervezésekor lehetőség szerint kerüljük a nagyobb ünnepeket. Ezek az összejövetelek egyúttal az évi rendes közgyűlésre és vezetőségi ülésre is alkalmat adnak.

4. Családünnep
2005-ben a szervezés nem ment zökkenőmentesen és eléggé el is csúsztunk. A nehézkes indulást követően az események szépen mentek le és a közönség is gyarapodott. Nagyon sokan jelezték, hogy a programra szükség van és csak így tovább. Én személy szerint élveztem a programsorozatot, minden, amit elterveztünk a maga nyugodt menetében le is zajlott. Kiemelném a kedves Cseke házaspárt, illetve az esti táncházat, amikor zsúfolásig megtelt a terem és tényleg nagyon jó volt. A vasárnap a Kecskésék és a bábosok Kecskemétről nagyon profik voltak.
A program anyagilag igen veszteséges, legalább 200 ezer, de maximum 250 ezer Ft hiányt jelent az éves költségvetésünkben. Az vigasztal, hogy a ház bevételeiből telik a veszteség finanszírozására.
Fontosnak tartom jelezni, hogy a helybeli segítők tényleg flottul és önkéntesen jöttek, ami a becsületükre válik. A helybeliek igénylik a szereplést is saját önképző szerveződéseiknek teret kell engednünk. Ez lehet a sorvezető a többi egyházi ünnepkörhöz tartozó program esetén is. Az ádventi koszorúkészítés még nem ebben a szellemben lett megszervezve, a szokásos részvétellel...

5. Szállásadás
Folytatódott a szállásadó tevékenység, Edit összekötői, szállásszervezői közreműködésével, Erzsi néni gondnoki, Elemér bácsi karbantartói segítségével. Egész évben jöttek-mentek a vendégek, a bevétel meghaladta a kétmillió forintot.

Szigetmonostor, 2006. február 26.

Gyetvai Géza
elnök


« Vissza a közhasznúsági jelentésekhez «