Közhasznúsági jelentés: 2001-2003 évek tevékenysége

Az utóbbi években a bérleti szerződés véglegesítése, az építkezés és a működés elindítása sajnos elvette az időt az egyéb kötelezettségektől, így a közhasznúsági jelentés évenkénti elkészítése is elmaradt.
1. A bérleti szerződés megkötése és jóváhagyása.
A hároméves szerződés (1998-2001) lejáratát megelőzően, már 2001 tavaszától folyamatosan egyeztetésre került a bérleti szerződés meghosszabbítása az egyházközséggel és az egyházmegye képviselőivel. A 2002 végére formába öntött és október 30-án aláírt szerződést februárban hagyta jóvá az egyházmegye. A szerződés visszamenőlegesen 2001. június 1-től hatályos és 2026. május 31-ig tart.
Fontosabb elemei: a plébánia működését biztosítani kell, a bérleményre fordított felújítási munkálatok költségei mindig a felek közötti elszámolás alapja, folyamatosan csökkenő mértékben, a szerződés egyoldalúan csak az egyesület súlyos szerződésszegése esetén mondható fel. Az egyesület bérleti díjat köteles fizetni, havi tízezer forintot, valamint a gondnokot is díjazásban kell részesítenie. Az épület felújításához az egyházmegye és az egyházközség nem köteles hozzájárulni, ennek kötelezettje az egyesület.

2. Az épület felújításának töretlen folytatása.
Az épületben 2001 folyamán kialakításra kerültek a hálóegységek és a két vizes csoport. 2002-ben a konyha és a mögötte lévő kiegészítő szobák, 2003-ban a nagyterem és a közösségi helyiségek kerültek sorra. A födémfelújítással is teljes egészében elkészültünk (2002) Az elképzeléseknek megfelelően 2003-ban, egész évben folyamatosan működött az épület. Sok gond is terheli a felújítást, pl. a kivitelezők nem a legjobb minőségű munkája, egy-egy szakember megbízhatatlansága, vagy olyan hibák, mint pl. a kazán ugyan nagyon olcsó volt, de a számlák szerint rendkívül energiapazarló. Az épület teljes befejezése még legalább két évig eltart majd, aminek a fokozatosan megszűnő magántámogatás a legfőbb oka.
2004-ben a közösségi termek, a nagyterem, a pince és az utcai homlokzat befejezésének az éve. Szeretnénk idén elindítani a hiányzó ablakok és ajtók gyártását, valamint az injektálásos falszigetelést, és a pince burkolását. 2005-re a teljes kert, kerti tároló (kerékpár és kerti eszközök részére) a pinceklub és a borospince marad. A használatbavételi engedélyt 2005-ben kell megkérni, ekkor a teljes konyhát ki kell teljesen alakítani.

3. Az éves programmenet kialakulása.
Az épület adta lehetőség egyben kötelezettséget is jelent egyesületünk számára. Már ilyen kötelezettség a rendezvények megszervezése, legalábbis kezdeményezése, bízva abban, hogy hosszú távon helyi szinten lesz olyan család, vagy közösség, aki ezt folytatja majd. 2003-ban három programot szerveztünk, valamennyi kedvező fogadtatásra talált. A farsangi családi álarcos-bál, a „jó, öreg" családünnep és az ádventi közös gyertyagyújtás hagyományteremtő összejövetelek voltak, ráirányították a figyelmet az egyházi év eseményeire, valamint igazi közösségi alkalmak voltak. Minden évben közösen meg kell szerveznünk ezeket. 2004-ben már közös keresztútra is sor kerülhet.

4. Egyesületi élet.
Sajnos családközösségünk aktív létszámának folyamatos szűkülése az egyesület aktív létszámának szűkülését is jelenti. Ez a programjaink szervezésekor okoz igen jelentős problémát, emiatt a megvalósíthatóság határára érkezett a családünnep, hiszen a helybeli lakosság is visszafogottan követi a szervezési munkálatokat, tisztelet a kivételnek. A tagság bővítésére az egyesület 2004. évi közgyűlésén lehet javaslatokkal élni.
Az egyesületi tagság az évi két takarító-hétvégén köteles részt venni. Ennek megszervezésekor lehetőség szerint kerüljük a nagyobb ünnepeket. Ezek az összejövetelek egyúttal az évi rendes közgyűlésre és vezetőségi ülésre is alkalmat adnak.

5. Családünnep
2001-ben Szent Erzsébet, 2002-ben Szent László, 2003-ban Szent Margit volt a Családünnepen példaként elénk állított magyar szent. A Szent Család tagjainak egyénenkénti felemlítésével a család egyes tagjainak feladatát és életszentségét mutattuk be rendezvényünkön. A közös (családi) játékok erősítették közösségteremtő szándékainkat, a kézműves foglalkozások, a vásárosok a falubeliek és a nyaraló környékbeliek örömmel várt programja.
2004-re a programtervezet az előző évi esemény és a Dió által összeállított tematika alapján áll össze. A javaslatokat még január –február folyamán meg kell tenni, milyen mértékben változzon meg a kicsit „elfáradt" rendezvényünk. A Családünnep programmenete és segítőinek összetétele is kialakult, de 2004-ben nagy gondot jelent Kriszti hiánya. Ezért a program személyi feltételeit is meg kell beszélni. Az idei év a megújulásra azért is különösen alkalmas, mivel ebben az évben Nagyboldogasszony napjára esik az ünnep. A különböző ötletek elfogadása után március-áprilisban a szükséges anyagiak, szereplők és segítők felkutatása lesz a cél. A program teljes összefogására egy projektfelelősi posztot kell létrehozni, amire mindenképpen egy helybeli fiatalembert javasolt felkérni. Elsősorban a technikai háttér biztosításával lenne megbízva, addig több energiát tudnánk fordítani egyéb feladatokra, pl. a források felkutatására.

6. Szállásadás
A leginkább izgalmas feladat volt az utóbbi két évben a szállásadó tevékenység elindítása, Edit összekötői, szállásszervezői közreműködésével, Erzsi néni gondnoki, Elemér bácsi karbantartói segítségével. Egész évben jöttek-mentek a vendégek, 2002-hez képest változatlan árak mellett egy év alatt 1,5-szor többen jöttek, a bevétel meghaladta az egymillió forintot. A siker másik fokmérője, hogy a Vadásztanya étterem (a volt Picur Pizza) is érdemesnek tartotta a továbbműködtetést. Az épületet és ezen belül a konyhát teljesen felszereltük, de szükség van még sok apró dologra (fekete mosogató). A legnagyobb hiányunk a kulturált kert (kerti padok, asztalok, kerti utak, növénytelepítés és egy épített dobogó...), aminek kialakítása még éveket vesz igénybe.
Bérleti díj: Éjszakánként (délutántól, másnap délutánig): 800Ft felnőtt, 400 Ft gyerek, 2 év alatt ingyenes. 12év felett teljes árat kérünk kifizetni.
Közműprobléma: A szállásadással járó költségek is megnövekedtek, ezért feltétlenül szükséges a közműdíjak részbeni átterhelése a vendégekre.
Javaslat: 2004-től kezdődően a közművek költségeit közölni kell a vendégekkel, és el kell kérni a szállásdíjon felül, jelenleg: gáz : 60Ft/m3, víz-csatorna: 400Ft/m3, elektromos áram: 40 Ft/kWh. A takarítási megváltás 4500Ft/alkalom.

Kérelemmel kell fordulnia Mol–gáz felé, hogy méltányosabb gázárat kaphassunk.
Az önkormányzatnál kérelemmel éltünk, hogy az épület karitatív jellege miatt az idegenforgalmi adó alól kapjunk mentességet. Joggal kérjük ezt, hiszen a falu legértékesebb műemléképületének felújítását a hivatal nem támogatta. Reményeink szerint az eddigi hallgatólagos megállapodás alapján az adót méltányossági alapon nem kell fizetnünk később sem. Az egyesület alanyi adómentes, ezért áfa sem képződik, tevékenységünk bevételei adományként kerülnek lekönyvelésre, 2004-től számlát is tudunk adni, de az adomány mind a magánszemélyeknek, mind a cégeknek adómegtakarítást jelenthet.

7. Költségek és bevételek:

2001.

Bevételek 2001-ben
Szállásadás -
1% -
Magán kölcsön 11 131 918,-
Pályázat 1 600 000,-
Tagdíj -
Pénzkészlet jan.1-én 136 584,-
Pénzkészlet dec. 31-én - 1 133 394,-
Összesen: 11 735 108,-

2001 év során lett elszámolva az NKÖM felé 3 000 000,- Ft, a számlákat közvetlenül a kincstárhoz kellett benyújtani.

Kiadások 2001-ben
Közműdíjak -
Bérleti díj (megállapodás alapján) -
Családünnep 300 000,-
Fenntartás 50 000,-
Gondnoki díjazás -
Felújítás 11 385 108,-
Összesen: 11 735 108,-


2002.

Bevételek 2002-ben
Szállásadás 406 500,-
1% 131 272,-
Magán kölcsön 10 661 452,-
Pályázat 2 300 000,-
Tagdíj -
Pénzkészlet jan.1-én 1 133 394,-
Pénzkészlet dec. 31-én - 1 573 530,-
Összesen: 13 059 088,-


Kiadások 2002-ben
Közműdíjak 129 908,-
Bérleti díj (megállapodás alapján) -
Családünnep 200 000,-
Fenntartás -
Gondnoki díjazás 30 000,-
Felújítás 12 699 180,-
Összesen: 13 059 088,-


2003.

Bevételek 2003-ban
Szállásadás 1 091 800,-
1% 183 350,-
Magán kölcsön 1 899 215,-
Pályázat 1 500 000,-
Tagdíj 8 400,-
Pénzkészlet jan.1-én 73 530,-
Pénzkészlet dec. 31-én - 976 295,-
Összesen: 3 780 000,-


Kiadások 2003-ban
Közműdíjak 298 499,-
Bérleti díj (megállapodás alapján) 74 100,-
Családünnep 144 000,-
Fenntartás 18 200,-
Gondnoki díjazás 45 000,-
Felújítás 3 200 201,-
Összesen: 3 780 000,-

A három év pénzügyi folyamatából látható, hogy a felújítási kötelezettség folyamatosan növekvő eladósodottsághoz vezetett. A külső bevételek érezhetően növekednek a szállásadásból és 1%-ból, ugyanakkor a felújítási kötelezettség nagyságrendekkel visszaesett. Az épületért fizetett bérleti díj, mely akár jelképesnek tekinthető az egyházközség épülettel kapcsolatos költségeinek fedezete is egyúttal, pl. az épületbiztosítás, valamint hozzájárulunk a templom működtetéséhez is.

8. Költségvetés 2004-re:

Bevételek
Szállásadás 1 500 000,-
Közmű-hozzájárulás 200 000,-
1% 200 000,-
Magán kölcsön 1 000 000,-
Pályázat (fix) 1 500 000,-
Tagdíj 10 000,-
Pénzkészlet jan.1-én 976 295,-
Pénzkészlet dec. 31-én -500 000,-
Összesen: 4 386 295,-


Kiadások
Közműdíjak 400 000,-
Bérleti díj (megállapodás alapján) 222 300,-
Családünnep (veszteség) 100 000,-
Fenntartás 30 000,-
Gondnoki díjazás 60 000,-
Felújítás 3 773 995,-
Összesen: 4 386 295,-


Szigetmonostor, 2004. február 26.

Gyetvai Géza
elnök


« Vissza a közhasznúsági jelentésekhez «