2008-as Családünnep

2008-a-biblia-eve1998-ban szerveztük a Monostor Családegyesület tagjaival és a Szigetmonostori Római Katolikus Egyházközséggel, Nagyboldogasszony napjához kapcsolódóan, a plébánia barokk épületében és annak környékén az első Családünnepet. Az volt a szándékunk, hogy megpróbálunk egy olyan alkalmat teremteni, ahol egy mindenki felé nyitott, lelki és kulturális családi nap keretei között, együtt fedezhetjük föl azt az ajándékot, amit Isten családjaink életén keresztül add nekünk. Ahogy az akkori műsorfüzetben megfogalmaztuk, a Családünnepet azért kapcsoltuk Nagyboldogasszony napjához, mert egyrészt 960 évvel azelőtt e napon történt, hogy az utód nélkül maradt Szent István király látva a széthullás szélére sodródott népét, Árpád családját, élete utolsó leheletével, testamentumként koronáját és vele országát Szűz Máriának ajánlotta föl.
Hitte és tudta, hogy a család szíve mindig az édesanya, aki nélkül létre sem jön, meg sem marad a család, és ha a magyarságnak is lesz szíve, akkor lesz reménye is, hogy családként megmarad. Másrészt, látva, hogy ma a mindennapok kitépik az édesanyát a család kebeléből, szeretnénk az egymásra találást családjainkban és közösségeinkben előmozdítani ennek az ünnepi napnak, minden lelki és szellemi programjával úgy, hogy minden korosztály, és a családok együtt tudjanak részt venni a különféle eseményekben: a közös szentmisén, a családi és gyermek programokon, a kézműves foglalkozásokon, a közös játékokban, a nyáresti koncerten, és az esti táncházon. Mert együtt jónak is könnyebb lenni ...
 
Az elmúlt évek során, szemlélődő szeretettel adtunk hálát Istennek egy - egy ünnepen a családjaink építőköveiért. Tettük mindezt szent eleink segítségével úgy, hogy igyekeztük közelről megszemlélni, mi tette, mint családnak, széppé, boldoggá és szentté az első magyar szentcsalád, Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre életét?
Hogyan lett a családjának szíve, mint szerelmes feleség, sugárzó édesanya a mindenét szétosztó Szent Erzsébet? Milyen küldetést szánt a mi Atyánk családja életében Szent Lászlónak, mint férfinak, mint férjnek és apának?
Hogyan lehetett szüleinek is, és Istennek is igazán gyermeke Szent Margit akkor is, amikor azok talán épp szemben álltak egy mással?
Majd a nagyszülők szerepe a családok megszentelődésében volt a témánk, Boldog Jolánta segítségével eköré fontuk az ünnep gondolatait és programjait.

A család építőkövei megismerése után, a nyolcadik családünnepen, új sorozatot indítottunk: A család életjelenségei címmel, John A. Hardon S.J. atya: A katolikus család a mai világban c. könyvének gondolatait fölhasználva. Ekkor az volt a témánk, hogy A család Együtt él, és azt fogalmaztuk meg, hogy „eleven kövek módjára " hogyan lehetünk egy ház, egy otthon, egy fészek, Egyház.

A legutóbbi, kilencedik Monostori Családünnep másfél napos, színes lelki, szellemi család-programjain, folytatva a család életjelenségeinek sorozatát, arra igyekeztünk figyelni, hogy az igazi otthon fészek melegét a családi tűzhely, a közös asztal, az asztalközösség teremti meg azáltal, hogy A család Együtt étkezik. Mert a „Családi étkezések alkalmával nemcsak a test táplálkozik, hanem a lélek is gazdagabbá válik". Hogy mit jelent a keresztény család számára a közös asztal, azt a szentéletű, dr. Batthyány-Strattmann László herceg szemorvos és igazi nagy családjának életén keresztül láthattuk közelebbről.

Közben, évről-évre, minden alkalommal újra és újra föltettük magunknak a legfontosabb kérdést, „nekem, mint apának, vagy anyának, vagy gyermeknek miben kellene megváltoznom, hogy mi is szent család lehessünk?"

A család ünnepeken az évek során törekedtünk arra is, hogy a résztvevők megismerkedhessenek a különféle lelkiségi mozgalmak család építő és megszentelő szolgálatával.
Így került sor 1998 óta évenként a Monostori Család Ünnepen az egyházmegyei, a schönstadti családmozgalom, a communione e liberazione, a házas hétvége, a cursillo, a focolare, és legutóbb a MÉCS bemutatkozására.

Idén, immár a tizedik, jubileumi ünnep fő gondolata „A család életjelenségei" sorában az, hogy - A család Együtt olvas: „A közös olvasás lelki táplálékot nyújt, és arra is alkalmat ad, hogy megosszák róla véleményüket." John A. Hardon S.J (61.o.) Együtt a Bibliával – („Éljük az Igét": a közös Biblia olvasás családformáló ereje. Hogyan olvassuk együtt a Bibliát? Kell-e Kommentár? Jó-e használni bármilyen biblia-olvasási módszert? (pl. a 3x5 perces mód: 5 perc csend, 5 perc Biblia, 5 perc ima; vagy a 4 kérdés). Kell-e szószerinti idézeteket megtanulni? Mire jó dramatizált Bibliaolvasás? Lehet-e használni gyermek-bibliát, képes-bibliát? Lehet-e családi körbejáró jó könyv? Meddig megy a közös „mese" olvasás? Legyen-e családi könyvtárunk? Miről maradnánk le újságok nélkül?)

A családünnephez kapcsolódóan a megnyíló képzőművészeti tárlattól kezdve, a komoly spirituális és a vidám, játékos programokig, valamennyi A Könyv, A Könyvek Könyve, a BIBLIA végtelen nagy kincsére irányítja a figyelmünket.
Szeretnénk, a Monostor Családegyesület Alapszabálya szerint, családjaink lelki és erkölcsi megújulását avval is előmozdítani, hogy támogatjuk a magyar és az európai keresztény kulturális és erkölcsi értékek alapján élni akaró családok születését, gyarapodását, együttműködését, és családközösségek szerveződését.
Ezt az egymásra találást kívántuk segíteni már avval is, hogy a szigetmonostori plébánia barokk épületében, annak helyreállításával, egy katolikus kulturális családközösségi központot hoztunk létre. Ez egész év folyamán alkalmas olyan lelki, szellemi, illetve szabadidős közös alkalmak megteremtésére (korlátozott számú vendég elszállásolásával is), amelyek elősegíthetik a mi korunkban is azt, hogy saját családjainkat és népünk családjait is, Szent István példáját követve, Mária kezén át Isten oltalmába ajánlva és egymás jóakaratára bízva, megújíthassuk. Az igyekeztünk fizikai háttérét nyújtó Családközösségi Ház megújításának befejezéséhez, szeretettel kérjük miden jóakaratú támogatónk nagylelkű segítségét. A támogatás a Monostor Családegyesület számlaszámára utalható: OTP 1170100420201722, mely összeg a személyi jövedelem adóalapból leírható. Köszönjük mindazok segítségét, akik az elmúlt évek során adójuk 1%-ával támogattak!

X. MONOSTORI CSALÁDÜNNEP
2008. augusztus 9-10.

A CSALÁD ÉLETJELENSÉGEI
A család együtt olvas (Bibliaolvasás)

Program

Augusztus 9. Szombat

Délutáni program:
17,00-18,30

Kiállítás megnyitó: nagyterem és hittanterem

A Monostor Család-egyesület örömmel ajánlja és mutatja be
Ágoston-Papp Mónika képzőművész Igenek címmel megrendezésre kerülő tárlatát

A kiállítást megnyitja és az alkotót méltatja:Kruppa Gábor építész
Közreműködik: Kruppa Bálint hegedű ésSárközi Mária Stella ének

Esti program:
19,00-23,00
Szederinda együttes
Népzenei koncert és táncház a plébánia épületében.
Táncbemutató. Zsíros kenyér. Büfé. Tábortűz.

Augusztus 10. Vasárnap

11,00
Szabadtéri szentmise.
Misézik: Bíró László püspök atya.
Zenei kíséret: Hollósy Péter és barátai

12,15
Info-sátor
Vásárlási lehetőség: Könyvek, kiadványok a Szent István társulattól. Filmek a Faludi Akadémiától.

12,15
Vásár:
A mesterségek bemutatója: sok helyen a gyerekek és felnőttek gyakorolhatják a mesterségek néhány műveletét. Szakavatott mesterek bemutatják termékeik elkészítését. Lesz többek között fafaragó, könyvárus, keramikus és mézeskalácsos...

13,30-16,00
2-6 éves korosztály:
Gyerekjáték és pónilovaglás
Az óvoda udvarán a legkisebbeket körjáték, és korukhoz illő játékok sokasága várja, és több segítő is gondoskodik a gyerekek foglalkoztatásáról.

13,30- 15,30
5-12 éves korosztály
Kézműves-műhely:
Játékos kézműves foglalkozások a kisiskolás korosztálynak.
A legsikerültebb alkotások külön díjazásban(tombolajegy) részesülnek.

13,30 – 17,30
12-99 éves korosztály,
Film-műhely:
Folyamatosan ismétlődő rövidfilmek megtekinthetők az ebédlőben. Válogatás a Faludi Akadémia pályázatán nyertes filmekből.

14,00 - 15,00
Lelki-sátor:
Tanúságtételek és beszélgetés a családról 3. A felnőtt vendégeinket várjuk a lelki sátorba, ahol érdekes és mindenkit érintő beszélgetésen vehetnek részt. A beszélgetésen Bíró László püspök atya is részt vesz.
Vezeti: Dió

15,30-16,45
A „Biblia éve" alkalmából egy egyedi és megismételhetetlen közös előadás: Bibliadráma előadás, a kézműves eszközök felhasználása, mindenki feladatot kap a közös tablók – az élőképek rögzítése az fényképen. A Bibilia drámában segít Diószegi László és a Zenei háttér

17,00-17,45
Bábelőadás minden korosztálynak:
Aranyszamár bábszínház: Mesék Mátyás királyról címmel tart előadást

17.45
TOMBOLA
A tombola kisorsolása.
Díjak: értékes díjak a kézművesek felajánlásaiból, fődíj: Képes Biblia könyvajándék.

18,00
Litánia a templomudvarban (Gellért atya)


2008: A Biblia éve

Szavad fáklya a lábam elé, világosság az utamon! (Zsolt 119,105;)

Szólj, Uram, hallja a te szolgád! (1Sám 3,10;)

„A Biblia él,
beszél hozzám,
lábai vannak és utolér,
kezei vannak, és megragad." (Luther)

:ץראה תאו םימשה תא םיהלא ארב
תישארב א 1
םוהת ינפ-לע ךשחו והבו והת התיה ץראהו ב 2
:םימה ינפ-לע תפחרמ םיהלא חורו:רוא-יהיו רוא יהי םיהלא רמאיו ג 3

1 In principio creavit Deus caelum et terram.
2 Terra autem erat inanis et vacua, et tenebrae super faciem abyssi, et spiritus Dei ferebatur super aquas.
3 Dixitque Deus: "Fiat lux". Et facta est lux.


Biblia: az első nyomtatott könyvA BIBLIA A „REKORDOK KÖNYVE"
Az első nyomtatott könyv
(Guttenberg Bibilia)
A legtöbb példányban eladott könyv. 1815-1975 2 milliárd 500 millió példányban

(Qumrani Izaiás tekercs)

A legtöbb nyelvre lefordított könyv:
● Újszövetség: 841 nyelv
● A teljes Biblia fordítása: 349 nyelv
● További részletek még további 933 nyelv
Összesen: 2123 nyelv és még továbbiak ...

Uram, add, hogy minden ember megismerje a Bibliát.
Ébreszd fel bennünk az Igéd iránti vágyakozást.
Add, hogy szavad mindennapi kenyerünk legyen.
Az olvasni tudók saját szemükkel tanulmányozzák az Evangéliumot.
Akik pedig nem tudnak olvasni,
találkozzanak olyan emberekkel,
akik készségesen olvasnak nekik a Bibliából.
De mindenekelőtt azt add, hogy
aki felismerte akaratodat, teljesítse is.
Mást nem kívánunk. Ámen (Calcuttai Teréz imádsága)

X. MONOSTORI CSALÁDÜNNEP
2008. augusztus 9-10.
 
« Vissza a Családünnepek archívumához «