2005-ös Családünnep

Idén lesz a nyolcadik lelki és kulturális családi nap.
A szigetmonostori Római Katolikus Egyházközség és a Monostor Családegyesület szervezésében, Nagyboldogasszony Ünnepéhez kapcsolódóan, a Római Katolikus Plébánia helyreállított barokk épületében, mindenki felé nyitottan.

Nyolcadik.
Úgy is mondhatnánk, hogy a boldog mondások nyolcadik titka,
Jézus boldogságra vezető útjának nyolcadik állomása.
Amikor 1998-ban elkezdtük, tudatosan nem terveztük bele ezeket az alkalmakat a nyolc boldogság menetébe. De most innen visszatekintve olyan megrendítően kínálná magát a párhuzam.
Most, miután az elmúlt évek során , az előző hét alkalommal szemlélődő szeretettel, Isten és egymás jelenlétében megértettük, hogy együtt jónak is könnyebb lenni;
megértettük a család üdvösségre vezető szerepét;
megéreztük hogy a család Istentől megszentelt szíve az anya;
próbáltuk felismerni, hogy milyen szerepet szán a mi Atyánk a családjaink és otthonaink életében az édesapáknak;
majd pedig a gyermeki lét titkain keresztül keressük a választ az évről évre visszatérő monostori kérdésünkre: „... Nekem miben kellene megváltoznom, hogy a mi családunk is szent család lehessen?
A legutóbbi ünnepen pedig , tanulékony lélekkel tekintettünk gyökereinkre, azokra, akiknek ma is úgy nyugszanak vállukon családjaink, mint házaink az észrevétlenül, alázattal a földben rejtőző alapjaikon, arra, hogy mi a nagyszülők küldetése családjainkban és a világban.

Így sorra vévén a család építő köveit, szeretnénk az idei ünnepen megfogalmazni, hogy „eleven kövek módjára" hogyan lehetünk együtt egy ház, egy otthon, egy tűzhely, egy fészek?
Egyház?
És ezzel egy új sorozatot indítunk a család életjelenségeiről.
Az első átgondolásra, átélésre kínálkozó téma:
A család Együtt él.
„Az igazi keresztény család legfontosabb jellemzője az, hogy közösséget alkot. Ezt lehetne összetartásnak is nevezni, de a fontos, hogy milyen ez az összetartás. – 'a hívek mind összetartottak, és közös volt mindenünk' Ap.Csel.2,42;" - mondja John A. Hardon S. J.:A katolikus család a mai világban c. írásában (59. o.).

Keressük mi is az igazi jelentését ezeknek a szép szavaknak, hogy
együtt, együttlét, egy élettérben, egy lakásban, egy otthonban.
Jelenlét, odafigyelés, minőségi idő, közös házban.
Keressük a választ korunk szétszabdalt családjainak kérdéseire: arra, hogy mi szakítja szét a családot, az embert, az én életemet, engem?
Élhetnek-e a családtagok hosszabb-rövidebb ideig fizikailag távol?
Mi idézheti elő a szellemi, erkölcsi vagy lelki távolságot?

Kérdéseink megválaszolásához ismét abból a házból hívunk segítőt, amelyik házból jöttek közénk az elmúlt évek nagy példaképei: Árpádházi Szent István király a családjával, Boldog Gizellával és Szent Imrével; Árpádházi Szent Erzsébet, a maga csodálatos asszonyi és édesanyai sugárzásával; Árpádházi Szent László király, tiszta férfiúságának vitéz lovagságával, és édesapai szeretetével; Árpádházi Szent Margit királylány, istengyermekségének egyszerűségével.
Ebben az esztendőben otthont, lakást, házat, egyházat, egy hazát kereső utunkon a vezérlő csillagunk legyen Árpádházi Boldog Jolán, IV. Béla királyunk leánya. Aki a maga családjában eleven módon megtapasztalhatta ennek A HÁZ-nak, ennek az életszentséggel átitatott szerteágazó, és népeket egybefogó nagy rokonságnak a megtartó és sodró erejét. Hiszen Szent Erzsébet és Prágai Boldog Ágnes a nagynénjei, Boldog Kinga és Szent Margit a testvérei, Boldog Gertrúd és Boldog Szalóme pedig az unoka testvérei voltak.
Egy ilyen ház-nak ez erőteréből sarjadt az lendületes élete, amely során 23 évig élt boldog és példás keresztény házasságban férjével, a kaliszi és gnieznói herceggel, Boleszlávval, hallatlan derűvel és bölcsességgel nevelve három gyermekét: Hedviget, Annát és Erzsébetet.

Tőle kérdezzük meg, mi a titka egy ilyen háznak?
Lehet-e ma is ilyen házat építeni?
Nekünk, nekem miben kellene megváltozni, hogy mi is ilyen HÁZ lehessünk?

Az idei, immáron nyolcadik Monostori Család ünnep másfél napos programjai mindannyiunknak segíthetnek a válasz megtalálásában, megtapasztalásában.
A családünnephez kapcsolódóan megnyíló képzőművészeti tárlattól kezdve, a komoly spirituális és a vidám, játékos programokig mind – mind valami módon a "HÁZ" témához kapcsolódnak..

Szeretnénk, a Monostor Családegyesület Alapszabálya szerint családjaink lelki és erkölcsi megújulását avval is előmozdítani, hogy támogatjuk a magyar és európai keresztény kulturális és erkölcsi értékek alapján élni akaró családok születését, együttműködését, családközösségek szerveződését. Ezt az egymásra találást kívántuk segíteni avval is, hogy a szigetmonostori plébánia barokk épületében, annak helyreállításával egy katolikus kulturális központot hoztunk létre. Ez alkalmas olyan lelki, szellemi (szaktudományos), illetve szabadidős közös alkalmak megteremtésére (korlátozott számú vendég elszállásolásával is), amelyek elősegíthetik a mi korunkban is azt, hogy családjainkat, és népünk minden családját, Szent István példáját követve, Mária kezén át Isten oltalmába ajánlva, és egymás jóakaratára bízva megújíthassuk.
A szent ügy fizikai hátterét nyújtó Családközösségi Ház megújításának befejezéséhez szeretettel kérjük minden jóakaratú támogatónk nagylelkű segítségét.
 
A VIII. MONOSTORI CSALÁDÜNNEP
2005. Augusztus 13-14. 

« Vissza a Családünnepek archívumához «