2000-es Családünnep

A Szigetmonostori Római Katolikus Egyházközség és a Monostor Családegyesület augusztus 15 - ére, Nagyboldogasszony Ünnepére immáron harmadízben szervez a plébánia barokk épületében, annak udvarán és környékén, mindenki felé nyitott, lelki és kulturális családi napot.
Talán többen megkérdeznék, miért pont augusztus 15 - én. És miért pont családünnepet?
Egyrészt azért, mert 1038-ban e napon, az utód nélkül maradt első királyunk Szent István népét, „Árpád családját", koronáját és vele országát testamentumában Szűz Máriának ajánlotta. Mert hitte és tudta, hogy a család szíve mindig az édesanya, aki nélkül létre sem jön , és meg sem marad a család. És ha a magyarságnak
lesz ilyen „szív-anyja", akkor lesz reménye is , hogy családként megmarad.
Másrészt azért, mert e napon ad hálát az Egyház az Úrnak, mert az Istenember Jézus Krisztus élete által megváltotta és megszentelte a családi életet, Szeplőtelen Szűz Édesanyja mennybevételével pedig örökre hitelesítette a családi élet üdvösségre vezető szerepét. Az ember a Biblia tanúsága szerint annak az Istennek teremtetett képemásául, aki háromszemélyű egyvalóságában szentháromságos szeretetközösség.
Ezért „én" nem lehetek a képemása, „te" nem lehetsz a képemása, csak a „MI", a közösség jelenítheti meg a világban az Örök Szeretet Arcát.
A legtermészetesebb, vagyis az ember teremtett természetének egyedül megfelelő létforma tehát, a KÖZÖSSÉG.
Ugyancsak a Biblia tanúsága szerint a Teremtő akarata alapján az ember természetének legmegfelelőbb alapközösség az apa - anya - gyermek hármassága a CSALÁD, a mindennapi szeretet tettei és a házasság szentsége által a Szentháromságnak szentelt szent emberi háromság, amelynek archetípusa (ősmintája) maga Isten, ki mint Atya - létrehív mindent („apaság"), mint Fiú - érte áldozódik („anyaság"), mint Szentlélek - benne él („gyermekség").
Ennek kézzelfogható erejét, szépségét élte elénk Isten azáltal, hogy beletestesült egy családba. Az ősminta, a Szentháromság mintájára így lett számunkra valóságos prototípussá (első példánnyá) a SZENTCSALÁD: József - Mária - Jézus. A Szentháromságnál Szentcsalád példája érhetőbb, hiszen ők hús-vér emberek, bár nem mindennapiak. Mert hát Jézus nemcsak ember, hanem Istenember egy személyben; Mária meg Kegyelemmel Teljes Ember, aki Szeplőtelenül Fogantatott ; József pedig az evangéliumok által hitelesített Igaz Ember, így akár azt is mondhatnánk, könnyű nekik...
Náluk talán közelebbinek, követhetőbbnek érezhetjük magunkhoz AZ ELSŐ MAGYAR SZENT CSALÁD: Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre sugárzó életét, a mindennapi keresztény családi élet típusát (példáját).
Történelmi jelentőségüket tanulmányainkból főbb vonalaikban valószínűleg már ismerjük, és talán el is hárítanánk magunktól avval, hogy manapság alighanem kevesünkből lesz majd király, királyné vagy királyfi.
Ám annál inkább megérintheti szívünket az, hogy ők, akik csak nem sokkal korábban tértek meg a pogányságból, hogyan élték meg mégis családjukban a keresztény szeretetet?
Hogy hogyan jutott ideje, ereje, figyelmessége Istvánnak egy országot újjá teremtő küzdelmei közepette arra, hogy térden állva csodálja meg felesége, Gizella áhítatos hitét?
Hogy hogyan tudta egyenrangú társként még országos ügyeiben is magamellé venni?
És hogyan tudott annyit törődni fia, Imre nevelésével úgy, hogy nemcsak jó nevelőt, mestert (Gellért) talált számara, hanem arra is maradt energiája, hogy Pannónia szent hegyén, Márton hegyen időről-időre elvonuljon vele imádkozni, beszélgetni, és elkészíttetni számára Intelmeit?
Hogy hogyan tudta Gizella, akit ifjú hajadon korában nemcsak úgy általában ragadott meg a kereszténység, hanem mélyen vonzódott a bencés apácák szemlélődő életéhez, meglátni a nyugatiak szemében még barbárnak tűnő leendő férjében azt, akit Isten majd apostolkodni küld?
Hogyan tudta nagy alázatában hallatlan megtisztelésnek venni, mikor István magával vitte országos vizitációira, és egyben annak örülni, hogy mennyire szükséges számára simogató szeretete és bátorító mosolya? És hogyan tudta egyetlen életben maradt fiát, nem elkényeztetni, nem magához láncolni úgy, hogy közben minden önálló lépését oltalmazó szeretettel kísérte... ?
Hogy hogyan lehetett Imre oly fogékony szülei példája iránt, hogy anyja áhítatából merítve fel tudta fedezni a saját szívében, hogy Isten szemében a legkedvesebb áldozat, a tiszta, szűzi élet, és ugyanakkor apja őseinek, az „Árpádoknak" hagyományait vállalva, mindenben felkészült, hogy méltó utód lehessen az uralkodásban?
És közben hogyan tudott Gizella kedves városában, Veszprémben éjszakákat beszélgetni édesanyjával a várban, vagy az Úrral a kápolnában, aztán meg apjának engedelmeskedve tanulni a kor minden tudományát, majd a király nevében vezetni a seregeket is... ?
Biztos még számtalan kérdést tennénk föl...

A legfontosabb kérdésnek annak kell lennie, hogy a mi családunknak, és azon belül nekem, mint apának, vagy anyának, vagy gyermeknek miben kellene megváltoznom, hogy mi is szent család lehessünk?

Egyesületünk immár harmadik alkalommal rendezi meg a monostori Családünnepet. Ünnepre hívjuk a kedves helybelieket és a közelben üdülőket, mert most már tudunk látványos eredményekről is beszámolni. Sikerült befejeznünk a tetőszerkezet rekonstrukcióját, amit 1999 novemberében kezdtünk el. Reméljük a kivitelezés első üteme az immár egyesült épületben tovább tud folytatódni. Ezzel kapcsolatosan megtekinthetők kiállított terveink.

A megújulás révén egyre közelebb jutunk ahhoz, hogy beteljesíthessük végre vállalt feladatunkat, hogy családjaink lelki, erkölcsi és szellemi megújulását, a családok benső békéjének, szeretet-közösségének megerő-södését, a családok együttműködését, családközösségek szerveződését segítsük elő. Bemutatjuk tehát saját - "egyesület létrehozó"- közösségünk életét, amit szintén megtekinthetnek az épület termeiben.
Az ünnepen elsősorban a családok részvételére számítunk, főként a számos izgalmas gyerekprogram miatt, de bízunk abban, hogy színes programjaink mindenkinek érdekesek lesznek.
Várunk mindenkit a közös ünneplésünkre.

Monostori CSALÁDÜNNEP rendezvényei:
Augusztus 11. 17,30 óra
a "Múltunk a reményünk, Krisztus a jövőnk..." című képzőművészeti kiállítás megnyitása.
A kiállítást Faludy Anikó művészettörténész nyitja meg.
A megnyitón a LÉVAI-CONSORT kamaraegyüttes ad koncertet.
A kiállítás augusztus 15-ig mindennap nyitva tart, délután 15 órától 18 óráig.

Egésznapos CSALÁDÜNNEP:
Augusztus 12. 11-22 óra

11.00 SZENTMISE, bevezető gondolatok az ünnep céljáról a Testvérek együttes kiséretével. A misén köszöntjük a jubiláló családokat.
15.00 Kisgyerekprogramok az óvoda udvarán: sorversenyek és játékok a gyerekek részére. Kisállat-simogató.
15.30 Szent István életének jelentős epizódjai. Dramatizált játék a gyerekekkel. A program részeként szakavatott segítőkkel kézműves korhű eszközöket készítenek együtt az egész család. Mindenki részvételére számítunk.
17.30 ESZTERLÁNC népzenekar táncháza gyermekeknek és felnőtteknek, ének és tánctanulással.
19.30 Mária litánia a templom udvarán, A Testvérek együttes zenei kiséretével
20.30 A REVIVAL BAND könnyűzenei koncertje.
21.30Tábortűz, és ha bírjuk még akkor közös éneklés.

Folyamatos programok:
az épületben: a képzőművészeti tárlat, a műemléképület terveinek bemutatása, körséta az épületben, "Életképek" címmel egyesületünk tablói, valamint a "Cursillo" lelkiségi mozgalom bemutatkozása
az utcán: hagyományőrző kézművesek vására és bemutatói
az udvaron: kézműves foglalkozások, ételek, italok...
 
« Vissza a Családünnepek archívumához «